برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

دانلود فایل: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :مقایسه سازگاری زناشویی، بدکارکردی جنسی و شادکامی ذهنی در میان زنان بارور و زنان نابارور

با عنوان :  مقایسه سازگاری زناشویی، بدکارکردی جنسی و شادکامی ذهنی در میان زنان بارور و زنان نابارور در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز Read more…

تربیت بدنی

فایل پژوهش: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی : تاثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب برنیمرخ متابولیکی زنان هایپرگلایسمی

با عنوان : تاثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب برنیمرخ متابولیکی زنان هایپرگلایسمی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می Read more…

روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پژوهش: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی:رابطه ساختارهای ارزشیابی کلاسی با انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی

با عنوان : ارتباط ساختارهای ارزشیابی کلاسی با انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می Read more…

رشته حسابداری

دانلود فرمت ورد: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس

با عنوان :  مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید Read more…

رشته حسابداری

پژوهش: پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه

با عنوان :  در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت Read more…

رشته حسابداری

فرمت word : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهامدر بورس تهران

با عنوان :  بررسي ارتباط بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهامدر بورس تهران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل Read more…

رشته حسابداری

فایل پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي دربورس ایران

با عنوان :  بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي دربورس ایران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن Read more…

رشته حسابداری

دانلود فایل پژوهش: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسي انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس تهران

با عنوان :  بررسي انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس تهران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن Read more…

رشته حسابداری

دانلود فایل پژوهش: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسي انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس تهران

با عنوان :  بررسي انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس تهران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن Read more…

رشته حسابداری

دانلود فرمت ورد: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران

با عنوان :  بررسي ارتباط بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به Read more…

عمران

فایل پژوهش: پایان نامه ارشد عمران: بررسی عددی پارامترهای تأثیر گذار در ترمیم اتصالات تیر و ستون

با عنوان : مطالعه عددی پارامترهای تأثیر گذار در ترمیم اتصالات تیر و ستون سازه های بتنی مصلح در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز Read more…